Jaana Virtanen

Yrittäjä, poliitikko ja Pieksämäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen (kesk.) alkaa tulevan vuoden alussa toimia yritysyhteyshenkilönä Savon Yrittäjät ry:n Yritys oppii ja menestyy 2 -hankkeessa, joka on jatkohanke vuoden lopussa päättyvän edellisen hankkeen jälkeen.

– Seuraan aktiivisesti niin Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa kuin Keski-Suomessakin yrittämiseen liittyviä asioita ja kouluttamista, Arto Sepponen kertoo.

Hän on seurannut myös loppuvaa hanketta ja sitä, mitä se on tarjonnut yrityksille.

Koko Pohjois-Savon laajuiselle hankkeelle saatiin jatkohanke ja alettiin etsiä yritysyhteyshenkilöitä, joiden tehtäviin kuuluu osaamiskartoituksen tekeminen yrityksiin ja suositella niille niiden tarpeisiin soveltuvaa koulutusta. Sepponen kiinnostui tehtävästä ja haki sitä myönteisin tuloksin. Työ kestää hankkeen ajan eli kaksi vuotta.

– Tämä mielenkiintoinen mahdollisuus. Kahden vuoden ajan voi Leppävirralla, Varkaudessa ja Joroisissa nähdä yritysten osaamista tietotekniikka-alalla ja auttaa sen kehittämisessä.

Vielä Etelä-Savoon kuuluva Joroinen on mukana hankkeessa, koska se on siirtymässä osaksi Pohjois-Savon maakuntaa.

Tulevaan työhön hän on saanut hyvät eväät toimittuaan 30 vuotta tietotekniikan parissa yrittäjänä, työntekijänä, yksinyrittäjänä sekä kasvuyrittäjänä.

Tuona aikana hän on huomannut sen, syntyy helposti osaamiskapeikkoja, kun ihmiset tekevät oman työnsä niillä välineillä, jotka heillä on.

Muiden tehtävien lisäksi Sepponen on jatkuvasti toiminut vuodesta 1994 lähtien myös sivutoimisena opettajana.

Hän on tuossa työssä nähnyt sen, että osaamisen kautta voidaan kehittää yrityksiä ja yhteiskuntaa.

– Perusosaamiseni on tietotekniikkapuolella. Olen myös suorittanut näyttömestarin tutkinnon ja yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon.

Uudessa työssä aloittava Sepponen sanoo työuriensa kestäneen aina 7–8 vuotta.

– Olen aina pyrkinyt löytämään uutta ja mielenkiintoista ja etsinyt uusia näkökulmia. Olen myös systemaattisesti pyrkinyt jättämään pois joitakin asioita, jään esimerkiksi pois Etelä-Savon Yrittäjien hallituksesta sekä muista siihen liittyvistä tehtävistä. Yrittäjäjärjestökokemus tukee täysin uutta työtä.

Sepponen on ehdolla kevään eduskuntavaaleissa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä.

Alkavaan hankkeeseen kuuluva osaamiskartoitus on yritykselle maksutonta ja sitä kautta yritykset saavat tietoa siitä, minkälaista osaamistarvetta niissä on.

Hanke rahoitetaan pääosin EU-rahoituksella. Yrityksillä on koulutuksista omavastuuosuus. Hankkeen työntekijät ovat Savon Yrittäjien palkkalistoilla. Sepposen työpiste sijaitsee Varkaudessa Navitaksen tiloissa.

Syntyy helposti osaamiskapeikkoja, kun ihmiset tekevät oman työnsä niillä välineillä, jotka heillä on.